18-09-2014

Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania: ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego opracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego „KARnet 15 – model współpracy trójsektorowej“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączeniu.

Termin składania ofert: 23.09.2014 r. do godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: justyna.majchrowska@w-r.com.pl

Pliki do pobrania: