26-01-2015

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów dotyczących Produktu Finalnego, który powstał w ramach projektu „KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej”. Materiały zostały podzielone na następujące części:

KARnet15+ – Opis Produktu Finalnego,

Część I – Diagnoza Produktu Finalnego Model KARnet15+,

Część II – Produkt finalny – Podręcznik Stosowania Modelu KARnet15+.

Załączniki do części II:

– KARnet15+ – programy szkoleń z Modelu KARnett15+,

– KARnet15+ – karty zawodów – narzędzia w Modelu KARnet15+,

– KARnet15+ – Paszport na rynek pracy – narzędzie w Modelu KARnet15+,

– KARnet15+ – Paszport na rynek pracy – narzędzie w Modelu KARnet15+.