30-06-2015

Spółka Wrocławska Rewitalizacja wraz z Partnerami zakończyła realizację 3-letniego projektu innowacyjnego „KARnet15+, którego celem było wypracowanie skutecznego modelu wpierania młodych ludzi w wieku 15-25 lat we wchodzeniu na rynek pracy.

Ideą przewodnią Modelu KARnet15+ jest przenikanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń przedstawicieli trzech sektorów: prywatnego, publicznego i pozarządowego w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym wychowankom pieczy zastępczej. W ramach Modelu opracowana została oferta kompleksowego wsparcia młodzieży oraz pracowników publicznych i niepublicznych Instytucji Pomocy Społecznej. Etap testowania został przeprowadzony na terenie Wrocławia i Poznania.

Podczas fazy testowania Modelu w każdym z miast uruchomione zostały trzy Kluby Aktywności Rozmaitych (KARnety). Stanowiły one miejsca, w których uczestnicy Klubów mieli możliwość realizacji swoich zainteresowań i pasji. W Klubach stworzono przestrzeń dla edukacji nieformalnej młodzieży, rozwijania kompetencji społecznych i zawodowych.

Kluby Aktywności Rozmaitych w liczbach

W okresie od listopada 2013r. do czerwca 2014r.  ofertą KARnetów zainteresowało się 656 osób w wieku 15-25 lat, zorganizowano 632 spotkania, w tym: spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikami po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, wycieczki do pracodawców, konsultacje indywidualne. W tym czasie młodzież we współpracy z kadrą Klubów zaangażowała się w rozwój 47 aktywności, m.in. takich jak: Fotoprojekt, Okołomuzycznik, Klub Filmowy, Zdrowy Styl Życia, Decoupage i Recykling, Odtwórstwo Historyczne, Animowanie Czasu Wolnego dla Dzieci. Podczas realizacji poszczególnych aktywności młodzi ludzie dzieli się nawzajem pasjami, zdobywali doświadczenie podczas pracy w grupie.

KARnety to także miejsca, w których młodzi ludzie zdobyli i poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą zawodów i funkcjonowania rynku pracy. Było to możliwe dzięki współpracy z Przewodnikami po Rynku Pracy, którzy poprzez warsztaty i doradztwo indywidualne przygotowywali młodzież do wejścia na rynek pracy, wspierali w dokonywaniu wyborów związanych ze szkołą, pracą lub zawodem.

O skuteczności Modelu świadczy duże zaangażowanie młodzieży w działania Klubów, liczba zainicjowanych przez młodzież aktywności, a także wyniki z przeprowadzonej ewaluacji, które wskazują, że  otwarta formuła pracy z młodzieżą oraz metoda pracy na zasobach przynoszą dobre rezultaty w postaci wzrostu umiejętności społecznych i zawodowych uczestników Klubów.

Ważne było dla mnie to, że znalazłam tu ludzi w podobnym wieku, takich od których mogłam się nauczyć czegoś nowego i podzielić się z nimi tym co mnie interesuje – podkreśla Ania – jedna z uczestniczek KARnetu we Wrocławiu. – Klub stał się dla nas miejscem, w którym mogliśmy realizować swoje hobby i dowiedzieć się czy i w jaki sposób moglibyśmy to przełożyć na wybór szkoły lub pracy.

Wsparcie osób pracujących z młodzieżą

Pracownicy Instytucji Pomocy Społecznej pełnili w projekcie dwie role. Po pierwsze byli odpowiedzialni za rekrutację młodzieży wychowującej się poza rodziną, w systemie pieczy zastępczej. Natomiast jako użytkownicy modelu korzystali w projekcie ze wsparcia w postaci superwizji, coachingów i szkoleń, dzięki czemu otrzymali wiedzę i narzędzia pomocne w pracy z podopiecznymi.

Podręcznik stosowania modelu KARnet15+ – stanowiący produkt finalny projektu dostępny jest na stronie www.karnet15plus.pl oraz na stronach Partnerów.

W ramach współpracy trójsektorowej projekt zrealizowali: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.,  ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” PTP, Gmina Wrocław/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Fundacja Aktywności Lokalnej,  Gmina Poznań/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, PL architekci.