27-03-2014

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w Poznaniu. Zespół na wesele Wroclaw

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na nabór Partnera projektu „KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej“, do dn. 17.04.2014 r., do godz. 15:.00 na adres: Wrocławska Rewitalizacja, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław.

Szczegółowe informacje są dostępne w poniższych załącznikach.

——————————————————————————————————–

Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na nabór Partnera – Przedsiębiorcy w celu wspólnej realizacji projektu innowacyjnego testującego „KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest we współpracy przedstawicieli trzech sektorów. Liderem Partnerstwa jest Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Partnerami projektu są: Gmina Wrocław (w imieniu której projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu), Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, spółka ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska, Gmina Poznań (w imieniu której projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu w załączeniu.

Pliki do pobrania: