29-10-2014

27 października 2014r. w Art Hotelu we Wrocławiu odbyła się konferencja podsumowująca etap testowania innowacyjnego modelu pracy z młodzieżą w wieku 15 – 25 lat, który powstał w ramach projektu „KARnet15+ – model współpracy trójsektorowej.” Spotkanie poprowadził Grzegorz Szewczyk, Dyrektor ds. Społecznych, reprezentujący lidera projektu czyli Wrocławską Rewitalizację Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W okresie od października 2013 r. do września 2014 r. we Wrocławiu oraz Poznaniu działała sieć Klubów Aktywności Rozmaitych. Stanowiły one dla młodych ludzi jednocześnie miejsce do spotkań oraz nieformalnej edukacji. Łącznie w tym czasie zorganizowano 1059 różnych spotkań, w tym spotkania w ramach aktywności rozmaitych, warsztaty z Liderami Procesów Grupowych rozwijające kompetencje społeczne, warsztaty z Przewodnikiem po Rynku Pracy uświadamiające kompetencje zawodowe, wycieczki do pracodawców, konsultacje indywidualne.

W projekcie udział wzięło 656 osób między 15 a 25 rokiem życia oraz 32 pracowników Instytucji Pomocy Społecznej.

Realizatorzy projektu, czyli firma Attestor S.C, Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska, Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” PTP, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Wrocławia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z Poznania przedstawiły swoje doświadczenia z etapu testowania modelu KARnet15+. W spotkaniu udział wzięły także osoby reprezentujące kadrę Klubów, która na co dzień współpracowała z młodzieżą oraz pracownik wrocławskiego MOPSu biorący udział w projekcie, jako użytkownik modelu testujący nowe narzędzia do pracy z młodymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć wystawę fotografii otworkowej pt. „Czarne vs. Białe”, prezentującą zdjęcia wykonane aparatami otworkowymi przez młodzież z Klubu przy ul. Kruszwickiej we Wrocławiu. Młodzi ludzie fotografowali to, co jest im najbliższe, czyli przestrzeń miejską: budynki, samochody, ulice, jednak nie za pomocą aparatów cyfrowych czy telefonów komórkowych, ale aparatów wykonanych np. z pudełek po butach, czy aluminiowych puszek. Autorami zaprezentowanych zdjęć są: Michał Winiarski, Sylwia Klag, Alicja Kamińska oraz Aisza Krężołek.

Efekty kilkumiesięcznej działalności młodzieży w Klubach zaprezentowano także w postaci filmików dokumentujących przebieg kilku wybranych aktywności, np. Jak ryba w wodzie, Fotografia (nie)codzienna, Okołomuzycznik, które można obejrzeć tutaj.

Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć w galerii.